Guía de instalación

http://www.playframework.org/documentation/1.2.3/install

Pasos

Para comprobar que Play está instalado correctamente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
> play
~    _      _
~ _ | | _ _ | |
~ | | |/ ’ | || ||
~ | /||_|_ ()
~ |_|      |__/ 
~ ~ play! 1.2.2, http://www.playframework.org ~ ~ Usage: play cmd [app_path] [–options] ~ ~ with, new Create a new application ~ run Run the application in the current shell ~ help Show play help